Starszy Specjalista (pracownik ds.kadr i płac)

Firma: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
Branża: Administracja biurowa
Lokalizacja: Piła
Rodzaj pracy: Umowa o pracę - Niepełny wymiar godzin
Oferta ważna do: 2020-02-23

OPIS STANOWISKA PRACY

SZCZEGÓŁY NA https://bip.cwrkdiz.pila.pl/oferty-pracy/

Oferty należy składać:
- Osobiście w sekretariacie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Pile przy ul. Bydgoskiej 21, II piętro, pok. 223 (budynek Centrum Doskonalenia Nauczycieli), od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:
"Nabór na stanowisko Starszego specjalisty w CWRKDiZ w Pile”
- Pocztą na adres:
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, ul. Bydgoska 21,
64 – 920 Piła
 

 

Wymagania

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe (zarządzanie, ekonomia, rachunkowość i finanse)
    i co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kadrowo-płacowym;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach
    o służbie cywilnej;
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

Obowiązki

wystawianie wymaganych przepisami dokumentów oraz zaświadczeń dla pracowników;

monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych;

opracowanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi z zachowaniem rzetelności, terminowości i dbałości ich przygotowania na potrzeby jednostki nadrzędnej  i Dyrektora;

porządkowanie, właściwe zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentacji jednostki;

prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

informowanie Dyrektora o stanie prowadzonych spraw i o napotkanych trudnościach;

wykonywanie innych działań oraz realizowanie bieżących zadań wyznaczonych przez Dyrektora jednostki związanych z pracą na stanowisku.

Korzyści firmowe

  • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny,
  • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego,
  • Przyjazne środowisko pracy.

 

Termin składania ofert: do 02.03. 2020 r. włącznie. Liczy się data wpływu.

O FIRMIE